تبلیغات
رویای صورتی - (قوانین)قوانین شطرنج
بیشتر رویا ها حقیقت دارند پس رویا را باور داشته باش{فرشته صورتی}

(قوانین)قوانین شطرنج

شنبه 23 مهر 1390 03:43 ب.ظ

نویسنده : فرشته ی صورتی

شطرنج

یک بازی فکریه ساده است که مغز ماراخیلی رابه خیلی فکر کردن نزدیک می کندصفحه شطرنج یک مربع بزرگ شصت و چهار خانه ای است 32 خانه ی سفید و32 خانه سیاه. از بالا به پایین حروف انگلیسی{ای تا اچ}راستون واعداد انگیلیسی{1تا8}راعرض می گویند. از گوشه ی صفحه ی شطرنج خانه هایی که دریک خط قرار دارند را قطر می گوییم.16 مهره ی سفید داریم و16مهره ی سیاه.درعرض{1و2}مهره ی سفید ودرعرض{7و8}مهره ی سیاه.در عرض{1و8} سوارهاودرعرض{2و7}پیاده ها.سوارهابه دودسته تقسیم می شوند :رخ و وزیر  اسب وفیل.

پایان
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 23 مهر 1390 03:51 ب.ظ